ျပည္သူမ်ား၏ေငြေၾကးမ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ရယူသြားသည့္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

ျပည္သူမ်ား၏ေငြေၾကးမ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ရယူသြားသည့္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၊ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပထမ ၆ လပတ္အခြန္ရေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစတဲ့အစီအစဥ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားကမလုပ္ဘဲ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာကျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆုိတဲ့ လက္လြတ္စပယ္ ရယူသြားခဲ့ျခင္း၊ သံုးစြဲသူျပည္သူမ်ားအကုန္အက်ခံလုိျခင္းမရွိတဲ့ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တရားဝင္ေမးျမန္းထားမႈေတြရွိသလုိ မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာဌာနအေနျဖင့္ ကုိယ့္နဲ႔မဆုိင္သလုိတာဝန္မရွိသလိုေရငံုႏူတ္ပိတ္မေနဘဲ သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားသံသယကင္းေအာင္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူတာမ်ိဳးတိက်တဲ့ရွင္းလင္းမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ပါဘူး။” ဟု အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ေျပာသည္။

သုေတသနျပဳမႈတစ္ခုအရ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၀.၅ ဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိသည့္ ေအးဓားျမတိုက္ေနမႈမ်ားကို ဖုန္းကုမၸဏီမ်ားက ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ား၌ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ ေျဖရွင္းမႈကို ျပည္သူမ်ားဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Cre: burmese.asia