Loading...
Loading...

ဒီခ်ဳပ္အမတ္ႏွစ္ဦး ရန္ပံုေငြအလြဲသံုးဟုဆို၍ ဆႏၵျပသူမ်ား အမႈဖြင့္ခံရ

ဇြန္၉ရက္က ဆႏၵျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ)

 ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ား အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့သည္ဆို ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ေလးဦး ႏိုင္လြတ္ လုံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၀/၁၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရေၾကာင္း ပါတီ၀င္မ်ား က ေျပာသည္။

ထိုိသို႔ အမႈဖြင့္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုေလာၿမိဳ႕မရဲစခန္း မွဴးထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရာ အျပင္ေရာက္ေနသျဖင့္ လတ္တေလာ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရိွေသး ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔အတူ အမႈဖြင့္သူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းထံ ဖုန္းအႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္ သြယ္မႈမရခဲ့ေပ။

အာဏာရအမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးကင္းရိွန္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ား အသုံးျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ နီးစပ္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဆိုကာ ဇြန္လ ၉ ရက္က ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားဦးေဆာင္ ေသာ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္အ လုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ဇြန္လ ၉ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ဦးသီဟ၊ ေက်ာက္လုံးႀကီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒီခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ထင္တို႔ကို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္ လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ၁၀/၁၂ ျဖင့္ ပုေလာၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု အမႈဖြင့္ခံရသူ ဦးသီဟက အတည္ျပဳေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ဒီခ်ဳပ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဟာင္း ဦးသန္းႏြယ္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ေနမႈကို လူမႈကြန္ ရက္ေပၚ တိုက္႐ိုက္လႊင့္တင္သူ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္လုပ္ ငန္းအဖြဲ႕တာ၀န္ခံေဟာင္း ဦးထြန္း လင္းဦးတို႔ကိုပါ အထက္ပါပုဒ္မ မ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ၎ က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ခံရမႈအေပၚ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ဦးသန္းႏြယ္က ‘‘အခုက ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြကို အလြဲသုံးစားလုပ္တဲ့ ကိစၥ တရားစြဲလို႔ရတယ္။ အဲဒီဟာကို ႀကိဳၿပီး ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို အမႈဖြင့္ထားတဲ့ပုံစံျဖစ္ေန တယ္။ လုပ္တဲ့ဟာကလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ၀ိတ္ကို သုံးၿပီးေတာ့ဖိတာ’’ ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား၏

ေျပာဆိုခ်က္

အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္အ မတ္ ဦးအုန္းခင္ႏွင့္ ဦးကင္းရိွန္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္း ၂၇ ခုအနက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမည့္ လုပ္ငန္း ၁၂ ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တုိ႔ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ မင္းသီရိလမ္းျပဳျပင္ေရး က်ပ္ ၄၂ သိန္းအသုံးျပဳရန္ဟု ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာေပါင္း ရွစ္ေနရာခန္႔ရိွသျဖင့္ အဂတိေကာ္မရွင္ ထံ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု  ပုေလာၿမိဳ႕ နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးသီဟက ေျပာသည္။ ယင္းအတြက္ ၎တို႔ထံတြင္ သက္ေသအေထာက္အထား အျပည့္အစုံရိွသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားထား သည္။

အဂတိေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားမႈ

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို အေရးယူေပးရန္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ရွစ္ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အ တုိင္ပင္ခံႏွင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ထံ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက တုိင္ၾကားရာ ေကာ္မရွင္ကလည္း ယခုႏွစ္ေမလအတြင္း ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တို႔ကို ေခၚယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ စစ္ေဆးခံရာတြင္ ေကာ္မ ရွင္ထံ သက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပအစစ္ ေဆးခံခဲ့ေၾကာင္း ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးသီဟက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျဖၾကားထားသည္။ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံက မူ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အေျခ အေနမ်ား သိရွိရျခင္းမရွိေသးေပ။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ရွင္းလင္းခ်က္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအလြဲသုံးသည္ ဆိုကာ အဂတိေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးကင္းရိွန္က ရန္ပံုေငြမ်ား ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခိုးယူေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သူရွိလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသမည္ျဖစ္ၿပီး မျပႏိုင္ ပါက စြပ္စြဲသူကိုယ္တိုင္လည္း သတ္ေသရမည္ဟု ရွင္းလင္းထား သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကမူ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား မသမာမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သက္ေသအ ေထာက္အထား အခုိင္အမာရိွပါ က ပါတီကို ငဲ့ကြက္ျခင္းမျပဳဘဲ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ထံ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားရန္ တိုက္ တြန္းထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ႏႈန္း အသံုးျပဳ ႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို ႏွစ္စဥ္ ခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူေလးဦး အမႈဖြင့္ခံ ထားရသည့္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ အရ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္အနည္းဆုံး က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး ၁၅ သိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဥပေဒပါပုဒ္မ ၁၂ အရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ တာ၀န္ေပးျခင္း၊ ခိုင္းေစျခင္း၊ ျပစ္မႈတစ္ခုခုက်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္းႀကံ စည္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Cre: 7daydaily.com